สินค้า คลีนวอเตอร์


  เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส

  ไส้กรองและสารกรองน้ำ

  ผลงานของเรา

  ทำไมต้องเลือกเรา

   สถิติผู้เข้าชม
 สถิติวันนี้ 48 คน
 สถิติเมื่อวาน 51 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้ 
1078 คน
10174 คน

สารกรองน้ำแอนทราไซท์

Stecification of Anthracite for Water Theatment
and Chemical Properties of Anthaecite
 
ES1.00+0.05 mm.
UC<15
ASTMD 399.77 standard
 
No
Description
Test Methods
1
Fixed cerium
90% MIN
Dry Mineral Matter Free Basis
2
Volatile Matter
4-8% MAX,
Dry Mineral Matter Free Basis
3
Hardness
Approx,3-3.75 on Mob Scale
Mohr Scale
4
Specific
1.45-1.70
AS 1289C5.1
5
Bulk Density
Approx, 0.72t/m
AS 1141.4,AWS App D
6
No toxic substances
 
 
 

ประโยชน์ของระบบสารกรองน้ำที่ใช้แอนทราไซท์
 

ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้แอนทราไซท์ร่วมกับทรายกรองน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าดังนี้

1.แอนทราไซท์ มีลักษณะเป็นคาร์บอนชนิดหนึ่ง มีพื้นผิวเป็นเหลี่ยมมุม สามารถกรองตะกอนแขวนลอยที่ปะปนมากับน้ำได้มากกว่าทรายซึ่งมีลักษณะกลม (ตะกอนแขวนลอยจะปนเปื้อนหลังจากน้ำผ่านขบวนการการตกตะกอนประมาณ10 NTU)

2.แอนทราไซท์ มีน้ำหนักน้อยกว่าทรายการทำการล้างย้อนกลับ (Back Wash) ทำได้ง่ายกว่าทรายดังนั้นปริมาณการใช้น้ำล้างย้อนกลับ และ แรงดันของน้ำที่ใช้จึงน้อยกว่าทรายเกิดจากการขยายตัวในชั้นสารกรองน้ำที่ดี ในขนาดที่เครื่องกรองน้ำเท่ากัน ซึ่งจะมีผลทำให้ประหยัดพลังงานค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย

3.การใช้แอนทราไซท์สารกรองน้ำร่วมกับทราย ทำให้อัตราการผลิตน้ำมากกว่าการใช้ทรายกรองเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ขนาดพื้นที่การกรองเครื่องกรองเท่ากัน เนื่องจากแอนทราไซท์จะมีความพรุนระหว่างชั้นมากกว่าทราย ทำให้ปริมาณการผลิตน้ำได้มากขึ้น โดยไม่ต้องขยายพื้นที่การกรอง มีผลทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

4.ลักษณะเม็ดของแอนทราไซท์ จะใหญ่กว่าทราย แต่มีน้ำหนักเบากว่า ดังนั้น ภายหลังการล้างกลับ ชั้นแอนทราไซท์จะอยู่เหนือทราย โดยแรงโน้มถ่วงของโลก ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ชั้นกรองทำหน้าที่ดีขึ้นสามารถกรองความขุ่นได้ปริมาณมากกว่า เครื่องกรองทรายทำให้คุณภาพน้ำใสมากกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถรับน้ำที่ผ่านขบวนการตกตะกอนที่มีความขุ่นสูงกว่าเครื่องแบบทราย

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าการใช้แอนทราไซท์ในการกรองน้ำ(สารกรองน้ำ) จะเกิดประโยชน์ระยะยาวในการผลิตน้ำ จึงได้รวบรวมรายงานของ การประปานครหลวง ประจำเดือน เมษายน 2533-สิงหาคม 2533 ซึ่งแสดงรายละเอียดการผลิตน้ำ ค่าไฟฟ้า และต้นทุนเฉลี่ยของน้ำที่ผลิต ที่แสดงความแตกต่างระหว่างการใช้ทรายกรองน้ำเพียงอย่างเดียวของโรงกรองสามเสน(1-3) เทียบกับการใช้แอนทราไซท์ร่วมกับทรายกรองน้ำของโรงกรองน้ำบางเขน
          
สารกรองน้ำมีช่วยให้การน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น  ปัจจุบันสารกรองน้ำมีหลากหลายยี่ห้อ ผู้ใช้สามารถเลือกสารกรองน้ำได้ตามความต้องการ และสามารถนำไปใช้  
ตามสภาพของน้ำแต่ละพื้นที่ได้ เพื่อให้คุณภาพในการกรองให้มีประสิทธิภาพ เราควรใช้สารกรองน้ำที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด เหมาะแก่การอุปโภค

สารกรองน้ำที่มีความสำคัญไม่น้อย

สารกรองน้ำ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่มีความสำคัญไม่ใช่น้อย ๆ เลยทีเดียว สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่มทุกชนิด จำเป็นจะต้องพึ่งพาสารกรองน้ำที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงเท่านั้น เพราะสารกรองน้ำจะคอยทำหน้าที่ดักกรองสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกปลอมหรือปะปนอยู่ในน้ำ ตลอดทั้งกระบวนการกลั่นกรองนี้ จำเป็นจะต้องพึ่งพาสารกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างเด่นชัด และสามารถคืนน้ำที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปบริโภคในลักษณะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเป็นสำคัญ สารกรองที่ถูกนำมาใช้ส่วนใหญ่อย่างเช่น  เรซิ่น / Cation Resin , แอนทราไซท์ / Anthracite, แมงกานีส /Manganese Sand ,คาร์บอน / Activated Carbon เป็นต้น


  GRANULAR ACTIVATED CARBON
  Aqua Sorb
  Dowex Model HCR
  MonoPlus MP 500

 Clean Water Supply Ltd., Part. 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีน วอเตอร์ ซัพพลาย
ที่อยู่ : 28 Kuborn Road, Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok10510 TH
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2943 2687, 0 2171 1092-3 เบอร์โทรสาร : 0 2943 2686
อีเมล์ : cleanwatersupply@hotmail.com